purchase #obeyjvswsmir without prescription, #ioivf no prescription, generic #bxbaulwxjq without prescription

Ta bort dropdown (design 7)

1. Om man är noggrann så ska inte detta problem uppstå.

2. Ja, det kan man göra. Gå in på design > kodmallar och leta upp dropdown och ta bort allting från <div id="dropdown"> till </div> (ovanför <div class="entrybody">${EntryBody}</div>). Mellan <div id="dropdown"> och </div> kan du nu lägga in valfritt innehåll. Glöm inte att göra ändringarna i alla kodmallar.


Kommentarer ( 4 )

Kommentera